Ljetno radno vrijeme počinje 24. lipnja, a završava 2. rujna 2024. godine.