Slovo po slovo – edukativna pričaonica: program kreativnih vježbi za poticanje izražavanja na materinjem jeziku koristeći raspoložive materijale knjižnice, od knjiga, zvučnih knjiga, igro-knjiga te brojnih edukativnih igračaka i didaktičkih pomagala za djecu.
Program se održava srijedom od 17.00 do 18.00 sati, a namijenjen djeci predškolske dobi.