Kontakt adresa: Gradska knjižnica i čitaonica“Mladen Kerstner“ Ludbreg, Trg sv. Trojstva 19, 42230, Ludbreg
Telefoni:

 

Ravnatelj
042 306 065


Odjel za odrasle
042 306 067

 

Dječji odjel
042 421 480

 


E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

O D L U K A
o Cjeniku usluga Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“

ČLANARINA U KNJIŽNICI   
- zaposleni  90,00 HRK
- učenici osnovne i srednje škole, studenti 70,00 HRK
- umirovljenici i predškolska djeca  50,00 HRK
- nezaposleni i domaćice 30,00 HRK
- tromjesečna članarina 30,00 HRK
- ratni vojni invalidi (RVI), djeca RVI i djeca s invalidnošću  0,00 HRK
- poklonjena iskaznica (volonteri, nagrade, najčitatelji)  0,00 HRK
- učenici Osnovne škole Ludbreg  0,00 HRK
- učenici Srednje škole Ludbreg  0,00 HRK
- Ludbreški vrtići  0,00 HRK
   
ISKAZNICA NA DAR  50,00 HRK
   
PRIČAONICE (mjesečna naknada)  
- pričaonica na njemačkom jeziku  80,00 HRK
- pričaonica na engleskom jeziku  80,00 HRK
   
OSTALE USLUGE  
- duplikat ili zamjena članske iskaznice  10,00 HRK
- zakasnina 5,00 HRK
- zakasnina za CD-ROM i DVD  5,00 HRK
- dopunska knjiga  5,00 HRK
- rezervacija knjige - obavijest telefonom 1,00 HRK
- internet po satu  0,00 HRK
- fotokopiranje i printanje s računala A 4 (crno-bijelo)/stranica  0,50 HRK
- fotokopiranje : A 3  1,00 HRK
- printanje u boji A 4 / stranica (samo color) 5,00 HRK
- printanje u boji A 4 / stranica (tekst/color)  2,50 HRK
- optički mediji za pohranu podataka 3,00 HRK
- brošura Ludbreške razglednice  5,00 HRK
- zbirka Božo Hlastec - „Sonca bi štel"  49,00 kuna
- zbirka Božo Hlastec - „Sonca bi štel" za članove knjižnice 30,00 HRK
- manipulativni troškovi među knjižnične posudbe  6,00 HRK
   
naknada za izgubljenu knjigu, DVD-a, (prema stvarnoj vrijednosti ili nova knjiga/DVD)  Radno vrijeme za korisnike

 

Ponedjeljak:    7:00 - 19:00

Utorak:           7:00 - 19:00

Srijeda:           7:00 - 19:00

Četvrtak:         7:00 - 19:00

Petak:             7:00 - 19:00

Subota:           8:00 - 12:00 

Član Knjižnice može posuditi 4 (četiri) knjige na rok od 21 (dvadeset i jedan) dan. Istekom ovog roka knjige se moraju vratiti ili produžiti. Produženje se može koristiti u više navrata, ako knjige ne potražuje drugi korisnik. Ne produžuju se knjige iz programa lektire kojih nema dovoljno u fondu Knjižnice, nakladnički noviteti i rezervirane knjige. Djeca predškolske dobi mogu posuditi sve knjige iz Odjela za djecu primjerene njihovoj dobi i interesima. Učenici osnovne škole mogu posuditi sve knjige iz Odjela za djecu te iznimno knjige iz Odjela za odrasle korisnike primjerene njihovoj dobi i interesima prema prosudbi stručnog osoblja Knjižnice. Član Knjižnice – učenik osnovne škole u jednom roku može posuditi samo dva naslova lektire za jedan razred. Odrasli članovi mogu posuditi knjige iz cjelokupnog fonda Knjižnice te također po dva naslova lektire za jedan razred. Odložene jedne dnevne novine čuvaju se u Knjižnici, dok se ostale čuvaju 1 (jedan) mjesec i posuđuju na rok od 3 (tri) dana.
Za nevraćene knjige 21. dan po isteku roka posudbe upućuje se prva opomena. Druga opomena upućuje se 30. dana po isteku roka posudbe. Treća opomena upućuje se 40. dan po isteku roka posudbe. Ako se korisnik ne odazove na opomene iz prethodnog stavka, pokreće se sudski postupak za povrat knjižnične građe i briše iz članstva bez prava na povrat članarine. Za posuđene knjige i drugu građu nepunoljetnim članovima odgovaraju roditelji, odnosno staratelj. Troškove opomene, zakasnina i sudskog postupka snose dužnici knjižnične građe. Troškovi iz prethodnog stavka zaračunavaju se prema važećem cjeniku Knjižnice kojega određuje ravnatelj

Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu. Korisnik Knjižnice može postati svaki građanin RH koji se učlani u Knjižnicu, prihvati obveze iz ovog Pravilnika i preuzme člansku iskaznicu. Prilikom upisa predočuje se osobni dokument sa slikom: osobna iskaznica i dokument kojim se potvrđuje status učenika ili studenta.
Za upis u Knjižnicu naplaćuje se upisnina koju određuje Ravnatelj za svaku kalendarsku godinu. Upisnina važi 1 (jednu) godinu, odnosno 365 dana od dana upisa. Istekom roka iz prethodnog stavka korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Gradskoj knjižnici. Plaćanja članarine oslobođeni su: ratni vojni invalidi (RVI) i djeca ratnih vojnih invalida (RVI), osobe s posebnim potrebama, socijalni slučajevi, djeca s invalidnošću, učenici Srednje škole Ludbreg, učenici Osnovne škole Ludbreg, djeca Dječjih vrtića Radost, Smjehuljica i Iskrica te bebe, tj. rođena djeca u općini Ludbreg, volonteri Knjižnice, najčitatelji godine, nagrađeni članovi, članovi obitelji zaposlenih u Gradskoj knjižnici, osobe koje poklone Knjižnici vrijedne knjige ili na drugi način pridonesu Knjižnici veću materijalnu korist. Članovi koji ne plaćaju članarinu dužni su odgovarajućim dokumentom potvrditi svoj status. O članovima koji ne plaćaju članarinu odlučuje ravnatelj Knjižnice. Članska iskaznica je neprenosiva, a korisnik je obvezan člansku iskaznicu predočiti prilikom svakog dolaska u Knjižnicu. Nova članska iskaznica naplaćuje se prema važećem Cjeniku Knjižnice. U slučaju gubitka iskaznice korisnik je dužan obavijestiti Knjižnicu, kao i promjenu podataka o prebivalištu, promjeni ustanove i mjesta školovanja ili drugih podataka.