Član Knjižnice može posuditi 4 (četiri) knjige na rok od 21 (dvadeset i jedan) dan. Istekom ovog roka knjige se moraju vratiti ili produžiti. Produženje se može koristiti u više navrata, ako knjige ne potražuje drugi korisnik. Ne produžuju se knjige iz programa lektire kojih nema dovoljno u fondu Knjižnice, nakladnički noviteti i rezervirane knjige. Djeca predškolske dobi mogu posuditi sve knjige iz Odjela za djecu primjerene njihovoj dobi i interesima. Učenici osnovne škole mogu posuditi sve knjige iz Odjela za djecu te iznimno knjige iz Odjela za odrasle korisnike primjerene njihovoj dobi i interesima prema prosudbi stručnog osoblja Knjižnice. Član Knjižnice – učenik osnovne škole u jednom roku može posuditi samo dva naslova lektire za jedan razred. Odrasli članovi mogu posuditi knjige iz cjelokupnog fonda Knjižnice te također po dva naslova lektire za jedan razred. Odložene jedne dnevne novine čuvaju se u Knjižnici, dok se ostale čuvaju 1 (jedan) mjesec i posuđuju na rok od 3 (tri) dana.
Za nevraćene knjige 21. dan po isteku roka posudbe upućuje se prva opomena. Druga opomena upućuje se 30. dana po isteku roka posudbe. Treća opomena upućuje se 40. dan po isteku roka posudbe. Ako se korisnik ne odazove na opomene iz prethodnog stavka, pokreće se sudski postupak za povrat knjižnične građe i briše iz članstva bez prava na povrat članarine. Za posuđene knjige i drugu građu nepunoljetnim članovima odgovaraju roditelji, odnosno staratelj. Troškove opomene, zakasnina i sudskog postupka snose dužnici knjižnične građe. Troškovi iz prethodnog stavka zaračunavaju se prema važećem cjeniku Knjižnice kojega određuje ravnatelj