Pravo korištenja usluga Knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu. Korisnik Knjižnice može postati svaki građanin RH koji se učlani u Knjižnicu, prihvati obveze iz ovog Pravilnika i preuzme člansku iskaznicu. Prilikom upisa predočuje se osobni dokument sa slikom: osobna iskaznica i dokument kojim se potvrđuje status učenika ili studenta.
Za upis u Knjižnicu naplaćuje se upisnina koju određuje Ravnatelj za svaku kalendarsku godinu. Upisnina važi 1 (jednu) godinu, odnosno 365 dana od dana upisa. Istekom roka iz prethodnog stavka korisnik obnavlja upis ili mu prestaje članstvo u Gradskoj knjižnici. Plaćanja članarine oslobođeni su: ratni vojni invalidi (RVI) i djeca ratnih vojnih invalida (RVI), osobe s posebnim potrebama, socijalni slučajevi, djeca s invalidnošću, učenici Srednje škole Ludbreg, učenici Osnovne škole Ludbreg, djeca Dječjih vrtića Radost, Smjehuljica i Iskrica te bebe, tj. rođena djeca u općini Ludbreg, volonteri Knjižnice, najčitatelji godine, nagrađeni članovi, članovi obitelji zaposlenih u Gradskoj knjižnici, osobe koje poklone Knjižnici vrijedne knjige ili na drugi način pridonesu Knjižnici veću materijalnu korist. Članovi koji ne plaćaju članarinu dužni su odgovarajućim dokumentom potvrditi svoj status. O članovima koji ne plaćaju članarinu odlučuje ravnatelj Knjižnice. Članska iskaznica je neprenosiva, a korisnik je obvezan člansku iskaznicu predočiti prilikom svakog dolaska u Knjižnicu. Nova članska iskaznica naplaćuje se prema važećem Cjeniku Knjižnice. U slučaju gubitka iskaznice korisnik je dužan obavijestiti Knjižnicu, kao i promjenu podataka o prebivalištu, promjeni ustanove i mjesta školovanja ili drugih podataka.

 

Na povenici ispod možete preuzeti upisnicu koju treba popuniti i prilikom upisa donijeti u knjižnicu.

Upisnica