Naša subota u Knjižnici! Slovo po slovo spalo na jedno slovo ove subote.

Fašnička povorka preuzela svu vrtićku djecu. Imali smo otvoren prozor pa smo i mi doživljavali veselu i opuštenu atmosferu s ludbreškoga trga.

Pa ipak prionuli smo i svojim zadacima i strategijama koje će nam pomagati u usavršavanju naših vještina čitanja i pisanja.

U vježbama koncentracije koristili smo vježbu za širenje i učvršćivanje verbalnu radnu memoriju - ponovio dvaput tri riječi za tetom zaredom, onda četiri i potom pet. Tu smo za danas stali.

Povezivali smo riječi koje završavaju na isti glas. Uočavali smo riječi koje počinju istim glasom, premetali smo slova i stvarali nove riječi. Slovkali smo dvosložne riječi od kojih je svaki slog bio obojan drugom bojom.

Prepričavali smo slikopriču od dječaku koji je upecao čizmu iz koje je istresao dvije ribe pa nastavio pecati sa čizmom. Koji mudrac! 

Te smo rečenice o njegovom pothvatu prateći strip zapisali u bilježnicu. 

Malo smo se i poigrali, čovjek se umori od tolikoga rada sa slovima! Možemo vam reći pa u toj našoj knjižnici ima baš puuuuno slova i baš puuuuu igračaka.

Veselimo se sljedećem druženju, a sad Kutini na Fašnik!