Nakon radionice „Slušam, pričam, stvaram“ došla je naša teta Đuka sa svojom novom i zanimljivom pričom o „Bubamari Lari.“

Lara je živjela u Martinovom vrtu i stalno je jela lisne uši. Martin je bio presretan jer Lara brine o njegovom cvijeću i povrću. No jednoga dana na cvijeću su je dočekali mravi i rekli joj da više nije dobrodošla. Lara se rastuži i odleti na susjednu livadu. Tužno je sjedila na listu trave i razmišljala jesam li ja štetočina ili mravi lažu. Tako tužna sjedila je i plakala, ali u jednom trenutku su došla djeca koja su se jako razveselila Lari. Djeca su vikala da bubamara donosi sreću. Nakon par dana Martin je shvatio da mu je vrt u užasnom stanju i da se Lara mora vratiti što prije. Kad su mravi to čuli brzo su jurili po Laru. Lara se vraća u vrt i Martin opet ima najljepši vrt u susjedstvu. Mravi tada shvate koliko je Lara bubamara korisna i važna vrtu. Na kraju priče u vrt doleti Bubamarac i Lara se zaljubi u njega. Oni stvore malu obitelj bubamara koje uređuju vrtove u Martinovu susjedstvu. Priča nam poručuje da moramo čuvati Bubamare jer su vrlo korisne u vrtovima. Svi koji želite priču možete posuditi u našoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner.“