„Posliednji tabu“ hrvatskog književnika Marija Raguža već je na samom početku svome autoru priskrbio neplanirane teškoće. Zašto je tomu tako, postaje jasnije ako se zna da se ovaj ljubavni roman od sličnih razlikuje po tome što je dijelom distopija a dijelom tematski određen alternativnom poviješću.

Naime, radnja romana događa se u Hrvatskoj 2000-ih, ali to nije današnja Hrvatska, nego hipotetska Hrvatska u kojoj je uspio puč Lorković-Vokić iz 1944. pa je tadašnja NDH prešla na stranu saveznika, a hrvatski partizani i ustaše su sačuvali hrvatsku Državu koja je nakon rata krenula demokratskim putem“.

Tematika alternativne povijesti nije nova književna vrsta. I u današnje vrijeme ima takvih romana, filmova i serija koje prati brojna publika. Roman je dijelom i kontroverzan, što zbog teme koju obrađuje, a dijelom zbog pisanja na korijenskom hrvatskom jeziku.