Danas smo se na početku igrali s našim stolnim igrama ( brojkama na magnetu, kockama učilicama, drvenim puzzlama...)

  Ana nam je ispričala kako je bilo na testiranju za školu, kako izgleda škola, koja joj se svidjela. Ona i Orlando vesele se polasku u školu.

  Prema dogovoru, slikovnice i priče danas su birala djeca, pa smo tako pročitali slikovnice : "Operi ruke", "Kako je sunce spasilo Centar svijeta",

  "Bicikl duginih boja". U čitanje se uključila i moja pomagačica Graciella !

  Nakon kratkog prepričavanja priča, predložila sam zanimljivu aktivnost: izrada "Igre memorije", što su djeca s veseljem prihvatila.

  Koristeći kataloge s dječjim igračkama, djeca su odabrala koje sličice im se sviđaju, pronašli su po dvije jednake, izrezali ih i zalijepili ih na male kartone. Djeca su bila vrijedna, pa je ubrzo nastalo mnogo parova za našu igru memorije.

  Na kraju smo se svi zajedno i poigrali i baš smo bili zadovoljni što smo sami izradili zanimljivu igru !