Oooo, kako nam paše kad imamo dvije radionice zaredom.
Naradimo se, naigramo se, a danas i ...najeli se!

A-ha! Mi vam to zovemo piknik, netko bi rekao, možda, gablec! No, to je bilo na kraju.

 

Započeli smo razbuđivanjem naših ručica kroz vizualnu stimulaciju - tražeći zadane detalje na slici i bojajući ih.
Da bismo malo podigli našu energiju, pogotovo radost - puhali smo balončiće od sapunice. Tko to ne voli?!


Potom smo razgibavali naš govorni aparat i zagrijavali cijelo tijelo vježbanjem i glasovnim stimuliranjem.

Zabavljaju nas vježbe jezikom ili cmakanje cijelog svijeta i svih i svega na njemu (imenujemo to).

Nakon toga smo prionuli vježbama radne memorije, i verbalne i brojevne. Ponavljanje brojeva u nizu, ponavljanje riječi u nizu, kategorizacija prema posebnom obilježju, od najtvrđeg, od najmekšeg, od najvišeg, od najmanjeg prema....

Uslijedio je red igri! Nastane gužva, svatko traži svoju zabavu, a u igraonici naše Knjižnice ima puno zanimljivih stvari.

Potom smo se umirili grafomotoričkim vježbama te vježbama fonološke i fonemske svjesnosti (prvi i zadnji glas u riječima).

 

I tada - piknik! Mljac, mljac! I drugi put ćemo. Ta prosinac je. Doba čarolije u našoj Knjižnici!