Prošlog četvrtka u vijećnici CZKI Dragutin Novak, dr. sc. Saša Kovačević održao je još jedno zanimljivo predavanje. Ovom prigodom mogli smo čuti nešto više o običajima i načinu života ljudi ovog kraja u ranom i kasnom željeznom dobu. U svom predavanju posebno se osvrnuo na grobni humak (tumul) koji se nalazi u Jalžabetu. 

- Ovo je jedan od najljepših primjera grobne arhitekture iz željeznog doba uopće. Gomila, kako nazivamo ovaj tumul bila je visoka osam i promjera gotovo 65 metara. Visoki dostojanstvenik, pretpostavljamo kralj ili knez koji je ovdje spaljen uz brojne žrtvovane životinje, pripadao je samom vrhu tadašnjeg društva. Na zagrobno putovanje uz njega su stavljeni brojni predmeti od bronce, jantara i zlata. Tako se tu moglo naći, oružje i drugi uporabni predmeti koje su koristili pripadnici visokog staleža.  Po svemu možemo zaključiti kako je Jalžabetski vladar bio vrlo moćna i bogata osoba. Sama grobna komora veličine je 12x12 metara i bila je vrlo kompleksno građena. Dromos - veliki svečani hodnik koji je s istočne strane bio povezan s tom komorom isto je pažljivo istražen - objasnio nam je Saša Kovačević.

Kako smo još mogli čuti istraživanje je bilo potaknuto neviđenim kulturocidom. Pljačkom humka.

Trebalo se ustanoviti koliko je u stvari lokalitet devastiran. Za ovo nedjelo je ovih dana pokrenut sudski postupak na Varaždinskom sudu.

Upitan kako vidi budućnost ovog lokaliteta predavač je istaknuo da će ovdje biti izgrađen zanimljiv arheološki park po uzoru na neke slične parkove u EU.

 

Osim o  tumulima čuli smo što su nekad jeli ljudi iz željeznog doba. To se temeljilo na sadržaju želuca mumije pod nazivom Tollundski čovjek. Tako smo saznali da se prehrana u mnogome bazirala na žitaricama i mesu. dr. sc. Kovačević nam je rekao kako je pokušao pripremiti neke od ovih jela. 

Uz mnoge zanimljivosti, ovim predavanjem mogli smo saznati brojne nove činjenice vezane uz arheološka istraživanja našeg šireg zavičaja, kao i planove za buduće aktivnosti.