Odluka o radnom vremenu:

 

KLASA: 113-02/20-12

URBROJ: 380-01-20-12-05

Ludbreg, 20. 12.2021.

 

Na temelju članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg (www.knjiznica-ludbreg.hr) i članka 19. Pravila Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner (www.knjiznica-ludbreg.hr)  ravnatelj dana 20.12.2021. godine donosi sljedeću

O D L U K U

 O PROMJENI RADNOG VREMENA

1.

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ u dane božićnih i novogodišnjih blagdana ima sljedeće radno vrijeme za korisnike:

 

24. 12. (PETAK)- BADNJAK                                   7:00 – 12:00 SATI

25. 12. ( SUBOTA) - BOŽIĆ                                    NE RADIMO

27. 12. (PONEDJELJAK)                                        7:00 - 19:00 SATI

28.12.  (UTORAK)                                                  7:00 – 19:00 SATI

29. 12. (SRIJEDA)                                                  7:00 – 19:00 SATI

30. 12. (ČETVRTAK)                                               7:00 - 19:00 SATI

31.12.2021 (PETAK)                                               7-12:00  SATI

1. 1. 2022 (SUBOTA)                                                NE RADIMO

6. 1. 2022 (ČETVRTAK) – SVETA TRI KRALJA       NE RADIMO

                                                            2.

Gradska knjižnica će svoje korisnike o promjeni radnog vremena obavijestiti putem Radio Ludbrega, obavijesti na vratima Knjižnice i putem službene web i facebook stranice Knjižnice.

                                                            3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu

                                                                                                                        ravnatelj:

                                                                                                                    Stjepan Stjepić