Neki članovi su nam danas bili više raspoloženi za ostati doma, dođeš iz vrtića, najedeš se i ....tko bi sad još na neke radionice....

A mi koji smo došli danas i ostali prvo smo se malo bavili olovkama i bojicama. Stručno se to zove grafomotorika.

Uparivali smo mame i bebe. Mamu prasicu sa praščićem, mamu ovcu s janjetom i još puno njih...a onda smo ih bojali, uz umjetničku slobodu.

Hm, samo boje u glavi nam nisu školske, nama je trava plava, a sunce zeleno, neovisno o umjetnosti pa smo i to malo tesali.

Vježbali smo slušanje pa i poslušnost i danas smo svaki za sebe kreirali mirne igre.

Jako nas je razveselila priča o lijenoj Bubamari Klari. Naša Knjižnica ima baš vesele knjižice.