Nakon razgovora o provedenom danu upitala sam djecu što misle, kada je kišobran sretan...djeca su odmah rekla : Kada pada kiša ! Pročitali smo priču : "Žuti kišobran" ( o dječaku Anti koji, otkako je otkrio žuti kišobran, više nije koristio igračke, jer mu je kišobran služio za razne igre...bio mu je konj, bio mu je mač, bio mu je štap kad je bio star i pogrbljen...kad je spavao, pokrio se kišobranom...)

Djeci se priča svidjela, pa smo nakon priče izmišljali kako bi Ante još mogao koristiti kišobran : mogao se šetati s kišobranom, mogao se igrati da je gusar, mogao se igrati da mu je kišobran čaroban, mogao se igrati da mu je kišobran šator... Na kraju smo izradili vesele kišobrane od kolaž papira. Teta Đuka pročitala je slikovnicu "Ljubav je u kosi".