Branko Težak se fotografijom počeo baviti u šestom razredu osnovne škole, a
izlaže od 1978. godine. Od tada je sudjelovao na više od tristo izložbi od čega
na više od sto u inozemstvu. Nagrađivan je 90 puta od toga 16 puta u inozemstvu.

Sudjelovao je na izložbama fotografije na svim kontinentima i na Novom Zelandu. Najvažnije nagrade dobio je u Varaždinu 1981., Trakošćanu 1982., Essexu 1983., Sarajevu 1983. i 1985., Čakovcu 1985., Svetozarevu 1988., San Antoniju 1982., Seoul 1993., Buenos Airesu 1994., Vinkovci 2011. (Grand prix), Kragujevac 2013. (najbolja fotografija Balkana), Zagreb 2013. i dr. Održao je deset samostalnih izložbi u zemlji i tri u inozemstvu. Radio je i radi za više novina i časopisa te za foto agenciju.
Zvanje KMF FSJ dodijeljeno mu je 1983. godine, zvanje AFIAP od FIAP-a
1993., a 1995. primljen je u ULUPUH. Fotografijom se profesionalno bavi od
1983. godine.
Godine 2010. izdao je knjigu fotografija pod naslovom "Fotografija" u kojoj je
predstavio osamdeset crno-bijelih fotografija.
Za izniman doprinos ivanečkoj fotografskoj tradiciji i pronošenja imena Ivanca
diljem svijeta, godine 2009. nagrađen je Plaketom grada Ivanca.