Tijekom travnja teta Anamarija čitala je u nekoliko vrtića, a to su: Dječji vrtić Vlakić i Dječji vrtić Krijesnicu. U svakome vrtiću čitala je u predškolskoj dobi, mlađoj i srednjoj dobi.

Mjesec travanj posvetili smo Danu planeta Zemlje te smo i u toj tematici čitali razne slikovnice. Starijoj skupini djece čitala je priču o Pčelici Zum Zum duginih boja i njezinoj prijateljici Lauru, a mlađoj dobi čitala je priču o Jagodici Dori i Vjeveriću Janku. Prva slikovnica govori o pčelici koja je oprašivala razne cvjetove i tako postala pčelica duginih boja, sve do trenutka kad više na livadi nije bilo raznih cvjetova. Pčelica i Laura bile su jako tužne jer pčelica više nije dolazila na livadu pa je Lura došla na ideju na počne saditi razne, šarene cvjetove. Djeca su iz priče naučila da jedna pčela u jednom danu može oprašiti 1000 cvjetova i da pčelicama i cvijeću smetaju pesticide i smeće. Druga slikovnica govori o prijateljstvu jagode Dore i vjeverića Janka i njihovim biciklističkim pustolovinama.