STATUT

PRAVILNIK

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI I KORIŠTENJU,

TE ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA FIZIČKIH OSOBA

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJSTVU

PRAVILNIK

PRAVILNIK

O DODJELI NAGRADE "NAJČITATELJ"

PRAVILA

ODLUKA

ODLUKA

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU

 OSOBNIH PODATAKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2015.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2018.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.

     FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2017.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2019.

PROGRAM RADA ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2016.

PLAN NABAVE ZA 2017.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2018.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2019.

PLAN NABAVE KNJIGA ZA 2020.

...

 
   
   
STRATEŠKI PLAN I CILJEVI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "MLADEN KERSTNER" LUDBREG ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.  

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

IZVJEŠĆE O PRAVIMA NA PRISTUP    INFORMACIJA ZA 2019. GODINU.