Program se sastoji od dva dijela: u 17 sati u parku na Otoku mladosti Ludbreg sadnja je stabla oskoruše (Sorbus domestica), kod nas vrlo rijetke voćne vrste koja polako izumire, jer se u prirodi teško razmnožava.
U 18 sati u vijećnici počinje predstavljanje knjige "Upravljanje šumskim bogatstvom - Priručnik za vlasnike šuma".


Priručnik za vlasnike šuma "Upravljanje šumskim bogatstvom" autora Tomislava Dubravca, Marija Vlašića i Miljenka Županića u devet poglavalja, na pregledan i lako razumljiv način, donosi obilje korisnih informacija o tome kako upravljati šumom, poglavito onima koje su u privatnom vlasništvu. Riječ je o knjizi u kojoj autori govore o širokom spektru zanimljivih tema vezanih za upravljanje šumama.
Šume i šumarstvo u Republici Hrvatskoj, povijest šumarstva, uloga šuma u očuvanju ekosustava, kako pravilno gospodariti šumskim bogatstvom, šumarski radovi u privatnim šumama, zakonodavni okvir, udruživanje vlasnika šuma, subvencije za privatne šume tek su neke od tema koje su obrađene u priručniku.
U programu u Ludbregu sudjeluju dvojica autora, Mario Vlašić i Miljenko Županić, uz Tomislava Nikolića i Kristijana Skočibušića. Ulaz je slobodan.