Svoje programske aktivnosti za 2023. godinu Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ završila je u četvrtak 21. prosinca 2023. godine predstavljanjem 49. izdanja Podravskog zbornika.

Na naslovnici ovogodišnjeg izdanja „identfikacijske knjige Podravine“, kako neki nazivaju Podravski zbornik, nalazi se fotografija akademika Dragutina Feletara, jednog od pokretača ove jedinstvene publikacije koji je umro 21.lipnja 2023.

Uz prigodne tekstove Roberta Čimina, Hrvoja Petrića i Vjekoslava Prvčića velikom znanstvenku i Podravcu, zbornik na 296 stranica donosi 11 znanstvenih članaka i 9 priloga koje je potpisalon ukupno 27 autora.

I u ovome su broju zbornika tri ludbreške teme. Lovorka Štrimac-Dedić koautorica je rada pod naslovom: Hrastovsko – Vučje grlo u kojem se osvrnula na rezulate arheoloških radova na ostacima antičke opekarske radionice.

Član uredništva Podravskog zbornika Milivoj Dretar i Marijan Tkalčić autori su članka „Posljednji vlastelini u Slanju“. Slanje je početkom 19. i početkom 20. stoljeća jedan od najvećih gospodarskih centara kontinentalne Hrvatske. Od toga svega danas gotovo i nema tragova osim argivskih  podataka rasutih u različitim institucijama od kojih nam autori donose zanimljivu priču o vlasnicima vlastelinstva u Slanju.

Treću ludbrešku temu pod naslovom „Arheološki nadzor kod cinktora Župne crkve Presvetog Trojstva u Ludbregu“ potpisuje Jelena Koprek. U radu se iznosi prikaz arheološkog nadzora  provednog u rujnu 2020. na vanjskom zidu cinkora iskopanom u sklopu zaštitnih radova temelja vanjske strane zida. Nalazi su potvrdili ranije pretpostavke postojanja  groblja uz Župnu crkvu Presvetog Trojstva