Danas je teta Đuka djeci čitala priču "Zlatokosu". 

Zlatokosa je predivna priča za djecu o malenoj djevojčici duge kose. Kada je bila mala, otela ju je Majka Gothel i zatvorila ju je u kulu jer je njena kosa bila ljekovita. Djecu su pažljivo slušala, a kasnije su o tome malo i razgovarali. Za ostatak priče, dođi u knjižnicu i posudi knjigu!