Na radionici "Pričam, slušam, stvaram" bila nas je dvadesetak i to različite dobi. Djeca i teta na početku su razgovarali što je duga i kako duga nastaje, a nakon toga su u paru izrađivali dugu.

Prekrasnu dugu su izradili na način da su na nacrtanu šablonu lijepili izrezane papiriće duginih boja. Djeca su tako vježbala motoriku ručica, ali i ponavljali su boje. Nakon toga sve smo zajedno pospremili te su se djeca malo poigrala. Dođite i vi s nama stvarati!