Jučer je teta Đuka djeci prepričala priču "Crvenkapica". Priču je pričala uz pomoć lutaka: crvenkapice, vuka i lovca Luke.  Crvenkapica ide u posjet bolesnoj baki.

Za nju je pripremila punu košaru slastica da što prije ozdravi. Ali ne smije skrenuti s puta jer se u šumi skriva vuk... Ostatak priče pročijate u slikovnici "Crvenkapice", a ona vas čeka u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Mladen Kerstner".