Nakon ljetnog rasporeda rada za korisnike, knjižnica se od 4. rujna 2023. vraća na staro radno vrijeme.