Za vrijeme sakupljanja djeca su pričala doživljaje iz vrtića i škole. Sebastian je najavio svoj rođendan iduće srijede, koji ćemo proslaviti.

  Stigao je mjesec ožujak, djeca su nabrajala sve vjesnike proljeća, opisivali smo kako izgledaju, kakvih su boja, gdje rastu.

IMG 2181 visibabePročitali smo pričicu "Odakle visibabi pognuta glava". Priča govori o jednoj visibabi koja nikako nije mogla izaći van iz zemlje, jer je zemlja bila teška. Čula ju je krtica i pomogla joj da izađe iz zemlje. Obasjalo

ju je sunce i ugrijala sunčeva toplina, ali nije mogla dignuti glavu. Bila je tužna, jer nije mogla vidjeti sunce. Krtica ju je utješila da će moći vidjeti nju i sve ostale prijatelje koji žive na tlu. Visibaba je nakon toga bila sretna, uživala je

sunčevoj toplini i društvu svojih malih prijatelja. Prepričali smo priču i djeca su objasnila zašto je visibaba na kraju bila sretna : Zato jer se mogla družiti sa svojim malim prijateljima.

Otpjevali smo pjesmicu "Visibaba mala". Na kraju smo od kolaž papira izradili visibabu na stabljici i nalijepili je na karton.