Na početku današnje radionice djeca su ispričala što im se danas zanimljivo dogodilo. Sebastian i Ivan, kojih nije bilo neko vrijeme ispričali su nam da su krenuli u glazbenu školu i⁰ da im je lijepo svirati.

Danas sam djeci pripremila priču u slikama "Mačak Pipo", koju su djeca ovako ispričala:

Mačak Pipo je šetao šumom, slušao lišće kako šušti i gledao kako pada. Lišće je bilo jesenskih boja. Odlučio je sjesti na klupu i malo se odmoriti. Lišće je i dalje padalo oko njega. Sjedio je na klupici i malo je zaspao. Dok je spavao, na njega je napadalo puno lišća i zatrpalo ga.

Došao je čovjek koji sakuplja lišće, vidio na klupi hrpu lišća koju je stavio u kantu za smeće. Nije znao da je u lišću Pipo.

Kad se Pipo probudio, začudio se što je u kanti za smeće.

No, izvukao se iz kante i nastavio dalje šetati i promatrati jesensko lišće.

Na kraju smo na kartonu flomasterima nacrtali mačka Pipa i oko njega nalijepili isprešano jesensko lišće.