Teta Snježana danas nam je pročitala slikovnicu "Ježić Joško", o ježiću koji je bio jako usamljen i tužan, pa je odlučio pronaći prijatelje. No, zbog svojih bodlji izazivao je strah među šumskim životinjama. Pa ipak, zahvaljujući svojoj dobroti i dobrim djelima koje je činio, uspio je pronaći prijatelje.