Teta Snježana danas nam je pročitala slikovnicu "Selina i mrakovi". Priča govori o hrabroj djevojčici Selini koja se ničega ne boji, osim mraka.

Jednog dana u mraku svoje sobe, džepnom svjetiljkom je provjerila ispod kreveta i ugledala neke svoje igračke, ali i malog miša. Tada je shvatila da je to što krcka u mraku ispod njenog kreveta zapravo mali mišić, koji se uplašio i pobjegao. Od tada se više nije bojala mraka.