Teta Snježana pročitala nam je lijepu priču "Jednozubi mačak", o mačku Ciciju, koji je stvarni, stari, jednozubi mačak, koji je s autorima priče proveo 16 godina...