Ovoga puta predstavljamo dva nova stručno - znanstvenoa naslova.

 

Suvremeni pristupi u metodologiji društvenih znanosti : teorija kaosa i kompleksnosti / Aleksandar Halmi.

 

pristup

Autor se u ovoj se knjizi bavi teorijom kaosa i teorijom kompleksnosti kao suvremenim pristupima u metodologiji društvenih znanosti. Teorija determinističkog kaosa i znanost o nelinearnoj dinamici primjenjuje se gotovo na svim razinama analize ili metodskim kompleksima u socijalnim znanostima, ali najviše uspjeha polučuje u kliničkoj psihologiji, edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima, sociologiji, ekonomiji, politologiji i socijalnom radu. (...)
Knjiga je namijenjena postdiplomandima i doktorandima iz područja društveno-humanističkih i prirodoslovnih znanosti.

Aleksandar Halmi rođen je 1954. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 1977. godine diplomirao je na Sveučilišnom interfakultetskom studiju za socijalni rad. Poslije studija radi kao asistent na katedri za socijalni rad i gerontologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nastavlja se baviti teorijskom problematikom socijalnog rada te s toga područje stječe magisterij 1981. godine, a doktorat 1987. godine. Više od 25 godina radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu – Studijski centar socijalnog rada – katedra za teoriju i metodologiju socijalnog rada. Trenutno je više od 15 godina zaposlen na Sveučilištu u Zadru u statusu redovitog profesora u trajnom zvanju Odjela za turizam i komunikacijske znanosti. Autor je 12 udžbenika te većeg broja znanstvenih i stručnih radova iz područja epistemologije i metodologije društvenih znanosti objavljenih u različitim publikacijama

 


Optimizam, a ne očaj : o kapitalizmu, imperiju i društvenim promjenama / Noam Chomsky i C. J. Polychroniou; preveo s engleskoga Damir Biličić.

 

OptimizamU najnovijim intervjuima koje je za Truthout dao C. J. Polychroniouu, jedan od svjetski najpoznatijih javnih intelektualaca današnjice, 92-godišnji američki lingvist, filozof, politički aktivist, pisac i predavač Noam Chomsky komentira niz aktualnih svjetskih događanja. Između ostalog iznosi svoje stavove o „ratu protiv terorizma“, usponu neoliberalizma, izbjegličkoj krizi, izgledima za postizanje izraelsko-palestinskog mira, usponu pokreta Black Lives Matter, disfunkcionalnom američkom izbornom sustavu, opasnosti od klimatskih promjena te o nadama, izgledima i izazovima izgradnje pokreta za radikalnu promjenu. Knjiga je podijeljena u tri dijela, a počinje preciznom analizom neoliberalizma i imperijalizma, stanja u Europskoj uniji, uloge religije u politici i klasne polarizacije. U drugom dijelu fokusira se na Trumpov predsjednički mandat te izlaže povijest američke vanjske politike, kao i ostale važne teme, poput zdravstvene skrbi, obrazovne politike i globalnog zatopljenja. Naposljetku, treći dio knjige govori o alternativi postojećem sustavu, postavljajući pitanje: Jesu li Sjedinjene Države spremne za socijalizam?

Noam Chomsky američki je lingvist, filozof, politički aktivist, pisac i predavač. Počasni je profesor na Sveučilištu Arizona te profesor emeritus lingvistike i filozofije na Massachusetts Institute of Technology. Objavio je velik broj značajnih knjiga, članaka i eseja o globalnoj politici, povijesti i lingvistici. Među političkim bestselerima su mu knjige Hegemonija ili opstanak, Tko vlada svijetom? i Globalno nezadovoljstvo, također u izdanju Naklade Ljevak. Živi u Tucsonu u Arizoni.

C. J. Polychroniou politički je ekonomist koji je predavao na sveučilištima i istraživačkim centrima u Europi i SAD-u. Glavna su mu područja zanimanja europska ekonomska integracija, globalizacija, politička ekonomija Sjedinjenih Država i dekonstrukcija neoliberalnog političko-ekonomskog projekta. Objavio je nekoliko knjiga, a članci su mu se pojavljivali u velikom broju novina, časopisa i internetskih portala.