I ove godine organiziramo sad već tradicionalni recital kajkavske poezije "Božo Hlastec". Pozivamo vas na sudjelovanje. Više o tome možete pročitati u nastavku ove obavijesti.

 

Klasa:614-04/21-31

Urbroj:380-01-21-31-01

U skladu s trajnim usmjerenjem prema njegovanju, zaštiti i promociji kajkavskog jezika, Gradska knjižnica i čitaonica "Mladen Kerstner" Ludbreg raspisuje natječaj za 5. recital kajkavske poezije "Božo Hlastec".

Propozicije natječaja:

1. Svaki autor može poslati najviše tri do sada neobjavljene pjesme pisane isključivo na kajkavskom narječju (u obzir dolaze svi idiomi).

2. Sve prijavljene pjesme dostavljaju se poštom u tri (3) primjerka u računalnom prijepisu, a svaki ih autor označuje/potpisuje svojom (istom) šifrom.

3. U veću omotnicu stavljaju se primjerci pjesama te zatvorena/zalijepljena manja omotnica na kojoj izvana piše samo vaša šifra, a u njoj je papir s podatcima o autoru:

- šifra (lozinka, zaporka, kod)

- naslovi pjesama

- ime i prezime autora

- adresa

- broj telefona i e-adresa na koju vam se možemo javiti.

Ime i prezime autora ne smije biti napisano niti izvana vidljivo ni na jednoj omotnici. Šaljite tako da je vaše ime i prezime vidljivo tek kad se otvori manja omotnica.

Napomena: Provjerite u pošti, ako šaljete preporučeno, trebate li na poleđini pisati svoju adresu. U nekim poštanskim uredima je pravilo da adresa pošiljatelja nije potrebna ako je kod adrese primatelja naznaka "Za natječaj".  Ako to nije slučaj, ne šaljite preporučenu pošiljku, nego običnu.

4. Radovi se šalju do 18. prosinca 2021. na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“

Za natječaj "Božo Hlastec"

Trg Svetog Trojstva 19

42230 Ludbreg

Za ocjenu prosudbenog povjerenstva bit će prihvaćene sve pjesme koje udovoljavaju navedenim uvjetima, ako su poslane najkasnije 18. prosinca 2021. godine (datum na poštanskom pečatu).

Članovi prosudbenog povjerenstva radove ocjenjuju samostalno. Odluka prosudbenog povjerenstva je konačna. Nagrađujemo najbolju pjesmu. Radove ne vraćamo.

Svi sudionici natječaja bit će pozvani na proglašenje rezultata uz autorsko čitanje odabranih radova koje će se održati na 5. recitalu kajkavske poezije "Božo Hlastec" u subotu, 22. siječnja 2022. u Ludbregu, u vrijeme održavanja manifestacije Dani Bože Hlasteca,  19. - 26. siječnja 2022. Godine, sukaladno epidemiološkim mjerama koje će tada biti propisane.