Na temelju članka 19. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Mladen Kerstner Ludbreg (u daljnjem tekstu Knjižnica) donosi:

P R A V I L N I K

O PRISTUPU INTERNETU I UPORABI OSOBNIH RAČUNALA U GRADSKOJ KNJIŽNICI I ČITAONICI MLADEN KERSTNER LUDBREG

Članak 1.

Računala namijenjena korisnicima mogu koristiti članovi i nečlanovi Knjižnice, uz obvezu poštivanja ovog Pravilnika i Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mladen Kerstner Ludbreg.

Članak 2.

Prije početka rada korisnik se obavezno mora javiti knjižničnom djelatniku. Za vrijeme rada na računalu korisnik je materijalno odgovoran za svaku strojnu i programsku grešku.

Članak 3.

Uporaba računala naplaćuje se prema Cjeniku Knjižnice.

Članak 4.

Uporaba računala vremenski je ograničena na 30 minuta. U iznimnim slučajevima djelatnik Knjižnice može to vrijeme produžiti, prema vlastitoj procjeni.

Članak 5.

Knjižnični djelatnik ima pravo ograničiti broj korisnika koji istovremeno koriste jedno računalo. Predviđena je individualna uporaba računala, osim prigodom grupnoga rada na izradi školskih seminara ili drugih zadataka.

Članak 6.

Sve datoteke koje je korisnik snimio na tvrdi disk, dužan je sam izbrisati ili pohraniti na disketu/CD/DVD ili prijenosnu memoriju.

Članak 7.

Korisnik ima pravo zatražiti savjet i pomoć od knjižničnog osoblja pri korištenju računala. Djelatnik Knjižnice dužan je korisniku pružiti savjet i pomoć, u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim vremenom.

Članak 8.

Zabranjuje se instalacija novih i neautoriziranih programa te deinstalacija programa postavljenih od same Knjižnice. Korištenje Facebook sadržaja nije dozvoljeno.

Članak 9.

Kod pretraživanja interneta odgovornost je individualna, a za malodobne članove odgovorni su roditelji. Knjižnica odnosno dežurni knjižničar nije odgovoran za neprimjerene sadržaje koje korisnik može pregledavati.

Članak10.

Korisnicima interneta koji budu zatečeni u primanju ili slanju neprikladnih sadržaja (pornografija, nasilje i sl.) te igranju računalnih igara (mrežne igre ili igre s vlastitog prijenosnog medija) bit će uskraćena trenutačna mogućnost korištenja računala.

Članak 11.

U slučaju nepoštivanja ovog Pravilnika i Pravilnika o pružanju usluga Knjižnice, korisnicima će se uskratit daljnja mogućnost korištenja usluga Knjižnice, odnosno daljnje članstvo u Knjižnici.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Knjižnice.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči 22. rujna 2008., stupa na snagu 30. rujna 2008., a primjenjuju se od 01. listopada 2008. godine.

 

Ravnatelj:

Dubravko Bilić, prof.

STATUT

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

ODLUKA

ODLUKA

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU 

OSOBNIH PODATAKA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2015.

PLAN NABAVE ZA 2015.

PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 
   
STRATEŠKI PLAN I CILJEVI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "MLADEN KERSTNER" LUDBREG ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.