Obaveza iz čl. 13. st. 9.

U skladu s člankom 13., st. 9., Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11) izjavljujemo da ne postoje odnosi s poslovnim subjektima s kojima smo u sukobu interesa sukladno čl. 13, stavcima 1. do 8.

 

v. d. ravnatelj

Edita Kutnjak Zlatar

 

STATUT

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

PRAVILNIK

ODLUKA

ODLUKA

PRAVILA

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE ZA 2015.

PLAN NABAVE ZA 2015.

PROGRAM RADA ZA 2016.

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 
   
STRATEŠKI PLAN I CILJEVI GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "MLADEN KERSTNER" LUDBREG ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.