Želite li članak u punom tekstu molimo zatražite ga na e-mail ravnatelj@knjiznica-ludbreg.hr slanjem poveznice članka. Ispod svake baze navedeno je kakve je vrste baza (baza cjelovitih tekstova, bibliografska ili citatna baza). Odgovor ćete dobiti u kratkom vremenu.